ZUŠ Melodie

O NÁS

1. září 1995 zahájila svoji činnost soukromá Základní umělecká škola Melodie, s. r. o. se sídlem v Hořicích, Komenského 338. Zřizovatelkou školy je paní Vlasta Jahelková, která školu původně provozovala jako fyzická osoba. Po změně živnostenského zákona byla škola přetransformována k 1. dubnu 1997 na právnickou osobu.

Škola je od samého začátku zařazena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky do sítě škol.

Škola začala vyučovat ve dvou obcích: v Hořicích na ZŠ Komenského a v ZŠ v Miletíně. Postupně vznikly pobočky školy i v dalších obcích: v mateřské škole Lázních Bělohradu Horní Nové Vsi, v ZŠ na Pecce jsme zahájili výuku v roce 2001, v roce 2004 vznikla pobočka v Nechanicích.

Škola začínala s 300 žáky a 13 učiteli. V současné době ve škole učí 14 učitelů, školu navštěvuje cca 330 žáků ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. V hudebním oboru vyučujeme na nástroje: klavír, keyboard, kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka a zpěv; v tanečním oboru děvčata zvládají harmonii pohybu, učí se správnému držení těla, základům klasického a lidového tance a akrobacii, ale především modernímu tanci; ve výtvarném oboru žáci rozvíjejí všestranné výtvarné dovednosti v předmětech: malba, kresba, grafika, dekorativní činnosti, kam patří také keramika. Ve školním roce 2006/2007 byl otevřen obor literárně-dramatický, ve kterém se žáci zapojují do společné dramatické hry.

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS), kde ředitelka školy paní Vlasta Jahelková se zapojuje do práce v komoře uměleckého školství v sekci základních uměleckých škol a v Asociaci základních uměleckých škol ČR (AZUŠ ČR). Žáci školy se pravidelně zúčastňují soutěží základních uměleckých škol, které každý rok vyhlašuje MŠMT ČR, kde jsou obory rozděleny do tříletých cyklů pravidelně se střídajících.

Žáci naší školy získali již řadu předních umístění nejen v okresních kolech, ale také v krajských kolech této soutěže. Taneční obor se zúčastňuje soutěží v pódiových vystoupeních, kde děvčata v roce 1998 postoupila až do republikového finále v Olomouci. Žáci výtvarného oboru realizovali v roce 2000 dvěstěpadesát kusů medailí pro Školský úřad Jičín, v roce 2005 třistapadesát kusů pamětních medailí ke 140. letům založení tělovýchovy v Hořicích, vystavovali své práce v Praze ve Veletržním paláci.

Každým rokem jsou někteří naši žáci přijati na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením či pedagogické fakulty se zaměřením pro ZUŠ nebo hudební výchovu. Za dobu trvání školy úspěšně absolvovalo první nebo druhý stupeň studia cca 160 žáků.

Do školy přijímáme předškolní děti od 5ti let věku a žáky z 1. a 2. tříd základních škol do přípravných ročníků, starší žáky, kteří projeví nadání a zájem o studium nebo chtějí připravit na přijímací zkoušky na školy s pedagogickým nebo uměleckým zaměřením zařazujeme přímo do ročníků.

Během každého školního roku pořádá škola řadu vystoupení a koncertů na všech pobočkách, kde vystupují jak žáci hudebního oboru, tak také oboru tanečního a literárně-dramatického. Žáci hudebního oboru vystupují dvakrát za rok v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích, pořádáme výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ atd. SSŠČMS pořádalo v době nedávno minulé několik vánočních koncertů, kterých se zúčastnily soukromé školy z celé ČR v počtu cca 300 žáků a učitelů. I z naší školy se zúčastnilo vždy 5 až 10 žáků a učitelů. Poprvé se koncert konal v roce 2002 v Katedrále Svatého Víta v Praze, poté ve Smetanově síni Obecního dobu v Praze, v roce 2004 v Dvořákově síní Domu umělců v Praze a naposledy v Boby centru v Brně. Pro zúčastněné žáky je to zážitek na celý život, neboť na pódiích v těchto síních vystupují ti největší a nejznámější umělci z České republiky a z celého světa. Žáci i učitelé se také účastnili Evropského vzdělávacího a uměleckého festivalu soukromých a církevních škol v Praze.

Škola získala od České školní inspekce při poslední inspekci hodnocení "vynikající škola". To nás zavazuje k ještě většímu úsilí a zdokonalování.

omluvit zaka
SÍDLO ŠKOLY
horice
POBOČKY
bila tremesna lazne belohrad miletin nechanice nova paka ostromer pecka

Sídlo Školy:
Komenského 334, 508 01 Hořice

Tel./fax:
493 623 710

kontakty na vedení školy:
tel.: 603 555 688
e-mail: vlasta.jahelkova@seznam.cz

kontakty na kancelář:
tel.: 731 460 103
e-mail: zusmelodie.jahelkova@tiscali.cz

Skype:
zus.melodie

Datová schránka:
3zztds4

ČÚ.: 1161273389/0800

IČO: 25265849


facebook


Školní YouTube kanál:

SOUKROMÁ ZUŠ MELODIE ZÍSKALA OCENĚNÍ „VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY“